FORMU DOLDURUN

SIZI ARAYALIM

Seyahat Acentesi İşletme Belgesi
SEYAHAT ACENTASI NEDİR?

SEYAHAT ACENTASI NEDİR?

Seyahat acentaları, kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşlardır.

SEYAHAT ACENTASI BELGESİ NEDİR?

Seyahat acentası belgesi, seyahat acentası faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belgedir.

SEYAHAT ACENTALARINDA GRUPLANDIRMA
1. A Grubu Seyahat Acentaları:
Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini ifa ederler.
2. B Grubu Seyahat Acentaları:
Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.
3. C Grubu Seyahat Acentaları:
Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.
Ayrıca, B ve C grubu seyahat acentaları, kendilerine A grubu seyahat acentalarınca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar.
A grubu seyahat acentasının, B veya C grubu seyahat acentasına vereceği görev bir yazı veya sözleşme ile belgelenmesi gerekir. Bu görev, A grubu seyahat acentası hizmetine giren bir paket tur veya turun tamamının B veya C grubu seyahat acentasınca düzenlenmesi şeklinde olamaz.
SEYAHAT ACENTASI İŞLETME BELGESİ
GEREKLİ BELGELER
a. Başvuru dilekçesi
b. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
c.   Acenta unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen yazı
d. Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesi
e. İmzaya yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi
f.   Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin nüfus kayıt sureti ve adlî sicil belgesi
g. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri
h. Seyahat Acentası personeline ait belge (Sertifika), nüfus kayıt sureti, sosyal güvenlik kurumundan alınacak yeni tarihli çalışma belgesi
i.    Acenta unvanına ilişkin taahhütname
j.   Acenta sahibi ve temsile yetkili kişilere ilişkin taahhütname
k. Kuruluş teminatı aslı
SEYAHAT ACENTASI İŞYERİNİN NİTELİKLERİ
Seyahat Acentası işyerinde aşağıda belirtilen niteliklerin bulunması gereklidir.
a. Faydalanmak isteyenlerin serbestlik ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir mahalde olmalıdır.
b. Seyahat acentası olduğunu belirleyen ve acenta unvanını taşıyan yazı ya da tabelanın seyahat acentası işyeri dışından görülebilir yerde olmalıdır.
c. Bulunduğu yer ve konum itibarıyla grubunun gerektirdiği seyahat acentalığı faaliyetine, uygun büyüklükte ve özenle düzenlenmiş olmalıdır.
d. Telefon, faks, seyahat acentası işlemini internetten yapabilen elektronik iletişim cihazı olmalıdır.
e. Mevzuatta belirtilen seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet yapılmıyor olmalıdır.
REVİZELER
1.    Şube Kuruluş Talebi
2.    Belge Devri Talebi
3.    Acentanın Teminat Mektuplarının Değiştirilmesi Talebi
4.    Kayıp Enformasyon Memurluğu Veya Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Başarı Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi
5.    Acentanın (A) Grubu Geçici İşletme Belgesinden (A) Grubuna Geçiş Talebi

FORMU DOLDURUN

SIZI ARAYALIM

Sayin Himmet Öztürk; Tesekkür ederiz.
Uzmanlarimiz sizinle temasa geçecektir.