Yeni Teşvik Sistemi Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Yeni Teşvik Sistemi Nedir ve Nasıl Uygulanır?
Yeni Teşvik Sistemiyle getirilen yenilikler çok kapsamlı olup, önceki Genel Teşvik Sistemine ilave olarak bölgesel ve sektörel yatırımlarda ek destekler uygulanmaktadır. Genel Teşvik Sisteminde; KDV İstisnasi + Gümrük Vergisi Muafiyeti, Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sisteminde ise; KDV İstisnasi + Gümrük Vergisi Muafiyeti + Kurumlar/Gelir Vergisi + SSK Primi + Faiz Desteği (3 ve 4. Bölgeler için) + Yatırım Yeri Tahsisi yer almaktadır.
Her yatırım, her ilde aynı oranda desteklenmemektedir. Ayrıca, her yatırım bölgesel desteklere tabi değildir. Bölgesel destekler için aranan asgari yatırım şartları ve sektörler illere göre değişmektedir. Bu sebeple yatırımcının; yatırım konusuna, iline, tutarına göre hangi desteklerden yararlanacağını ve belge alıp alamayacağını doğru tespit etmesi gerekmektededir. 28.07.2009 tarih ve 27302 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2009/1 sayılı tebliğe göre yatırımcıların yeni ve ilave yatırımlarına doğru ve güvenilir bilgi ile başlamaları, sonradan sorun yaşamamaları için gereklidir.
Teşviklerden Yararlanmanın Kuralları
Asgari Yatırım Tutarı: Yapılacak yeni veya ilave yatırımlarda asgari yatırım tutarları 1 ve 2. bölgeler için 1 milyon TL, 3 ve 4. bölgeler için 500 bin TL olarak uygulanmaktadır.
Yatırımın Tamamlanmış Olması: Yapılan yeni veya ilave yatırım tamamlanmış ve üretim yapabiliyor durumda olması tamamlanmış sayılması için zorunluluktur. Belge yatırım süresi ve belge ek süresi dahil olmak üzere, belge süresi içinde asgari yatırım tutarına ve kapasitesine ulaşılmaması ve/veya yapılan yatırımla üretimin gerçekleşmemesi hallerinde yatırım tamamlanmamış sayılmakta, yararlanılan destekler ceza ve aylık faizleri ile yatırımcıdan tahsil edilebilmeketedir.
Belge Kapsamında Uygulanan Destekler Nelerdir?
Genel Teşvik Sisteminde; KDV İstisnasi + Gümrük Vergisi Muafiyeti, Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sisteminde;KDV İstisnasi + Gümrük Vergisi Muafiyeti + Kurumlar/Gelir Vergisi + SSK Primi + Faiz Desteği (3 ve 4. Bölgeler için) + Yatırım Yeri Tahsisi uygulanır.
Desteklerden ne oranlarda ve hangi bölgelerde yararlanılır?
Bölgesel ve sekörel yatırım listesinde yer alan yeni ve ilave yatırımlar için uygulanan destek oranları:


Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Yararlanılacak Devlet Yardımları (Destekler)
Genel Destekler Asgari 1 ve 2. Bölge 1.000.000-TL, 3 ve 4. Bölge 500.000.-TL üzeri
KDV Istisnasi
İthal/Yerli Makina ve Teçhizat alımları için
Gümrük Vergisi
Makina ve Teçhizat ithalatları için
 
Bölgesel ve Sektörel Yatirimlar Için Destekler
Kurumlar/Gelir Vergisi
1. Bölge %25 - 2. Bölge %40 - 3. Bölge %60 - 4. Bölge %80
SSK Primi
1. Bölge 2 Yıl - 2. Bölge 3 Yıl - 3. Bölge 5 Yıl - 4. Bölge 7 Yıl
Faiz Desteği
3. Bölge TL 3 - Döviz 1 Puan - 4. Bölge TL 5 - Döviz 2 Puan
Yatırım Yeri Tahsisi
Tüm Bölgelerde - Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel yatırımlar
KDV İstisnası
İthal/Yerli Makine ve Teçhizat alımları için
Gümrük Vergisi
Makine ve Teçhizat ithalatları için

 
Yatırıma Katkı Oranı
Genellikle sorular, yeni teşvik sisteminde her bölge için kurumlar/gelir vergisinden düşülecek olan yatırıma katkı oranı konusunda gelmektedir. Yasada indirimli vergi uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanır ve indirilen kurumlar veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar devam edilir demektedir. Örneğin;

 
Bölgesel Uygulama
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%)
Yatırıma Katkı Oranı (%)
İndirim
Oranı (%)
I
10
25
25
25
II
15
40
30
40
III
20
60
40
60
IV
25
80
45
80

 
Bir önceki teşvik yasası ile yeni gelen teşvik yasası arasındaki farklar nelerdir?
Yeni Teşvik Sistemiyle, örneğin; öğütülmüş tahıl ürünleri desteklenmezken, tahıl ürünlerinden yapılan gıda ürünleri desteklenmekte, sadece hayvan besiciliği desteklemezken, entegre besicilik (süt veya et mamulleri üretimi) besicilikle birlikte desteklenmektedir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Teşvik sisteminden yararlanıp yararlanamıyacağınızın tespiti için 4M’in 550 50 50 nolu bilgilendirme hattından destek alabilirsiniz.
 
Yeni Teşvik Sisteminde Kredi ve Hibe Desteği Yoktur

Teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için sadece vergisel destekler uygulanmakta olup, düşük faizli kredi veya hibe niteliğinde destekler yoktur. Teşvik belgesi kapsamında bankalardan orta veya uzun vadeli yatırım kredisi alınabilir.  Yazan
  Himmet Öztürk
  4M Danışmanlık Kurucusu
  Yatırım Teşvik Uzmanı

Oguz Kara

Çok yararlı bilgiler. Teşekkür ederim.


31.12.2009 15:21 59

Yorum Yaz

 
Yorum Yazabilmek İçin üye olma zorunluluğu yoktur. Sistem Yöneticimizin değerlendirmesinin ardından yorumunuz yayımlanacaktır.